top of page

Contract de livrare a gazelor naturale


În data de 25 septembrie 2023, EAST GAS ENERGY TRADING S.R.L. (EGET, companie licențiată pe piața energetică a Republicii Moldova) și compania BOTAS PETROLIUM PIPELINE CORPORATION (BOTAȘ, operatorul național de transport și comercializarea gazelor naturale pe teritoriul Republicii Turce) au încheiat contract de livrare a gazelor naturale în volum de 2 mil metri cubi, zilnic, începând cu 1 octombrie 2023.


Această tranzacție oferă posibilitatea diversificării surselor alternative de livrare a gazelor

naturale către consumatorii din Republica Moldova și va contribui la asigurarea securității

energetice din regiune.


Compania EGET este deschisă pentru colaborare și își propune serviciile sale, și altor furnizori de gaze naturale de pe piața Republicii Moldova, în mod special SA ENERGOCOM și SA MOLDOVAGAZ. Prioritea noastră este livrarea gazelor naturale către consumatorii din regiune, cu respectarea tuturor legilor și conformarea reglementărilor ANRE, în stricta coordonare cu autoritățile publice centrale și de resort, naționale.


Totodată, dorim să accentuăm că tranzacția dintre societățile EGET și BOTAȘ nu conține niciun subtext politic, de aceea solicităm evitarea oricăror speculații nefondate și atribuirea nuanțelor politice atît acestei tranzacții cât și societății EGET, și tratarea contractului enunțat mai sus exclusiv prin prisma și interesul comercial.


Având în vedere liberalizarea pieței gazelor naturale în Republica Moldova, încurajăm

competiția onestă, în beneficiul consumatorului final. Solicităm renunțarea la speculații,

transmiterea de informații false, care pun sau pot pune într-o situație nedorită și

neprofesionistă, autoritățile Republicii Moldova, în mod special în raport cu ambasada

Republicii Turcia în Republica Moldova și alte autorități publice din Republica Turcia.

EGET este o companie tânără, ambițioasă, cu o structură transparentă a asociaților, fără

beneficiari sau interese ascunse, care își propune să devină un important actor pe piața

energetică din Republica Moldova și din regiune.


Vitalie Șeptefraț


Comments


bottom of page